Inici

............................................................................
ENTREGA DE NOTAS:

Os informamos que el próximo dia se realizará la entrega de notas finales en la Sala de Actos, después estáis todos invitados a un pica-pica que se realizará en el Módulo 1 , en la primera planta.
  • Todos aquellos alumnos que no puedan venir a esa hora, podrán pasar a recoger las notas a partir del día siguiente.
  • Los alumnos que finalizáis el ciclo formativo deberéis tramitar vuestro título a partir del día
...................................................................................
Notes del tercer trimestre

Mòdul: M5 Impressió Digital
Unitat Formativa: UF1 Preparació de documents digitals

Per veure les teves notes vés a l'apartat o pestanya notes d'aquest blog i segueix les instruccions.

En cas de suspendre haureu de recuperar la nota en juny. En aquest bloc es facilitarà els horaris i calendari de recuperació.
...................................................................................
PROVA DE FINAL DE CURS

Es farà la prova final de rectificació de pdf amb Acrobat Pro. Tanmateix els alumnes podran dur els apunts que creguin convenients per realitzar la prova.

També s'hauran de dur les pràctiques realitzades fins ara i lliurar-les al professor en format pdf.

Tant de l'exercici pràctic de classe com dels exercicis lliurats s'obtindrà una nota mitja amb la que s'avaluarà l'alumne.

El dia de la prova no es podrà consultar al professor ni als companys.