Notes i altres

En aquest apartat trobareu les notes amb contrasenya i també altres documents relacionats amb el curs, com la programació, continguts, etc.
...........................................................................................................
NOTES

Instruccions:

Recordar als alumnes que per poder veure les notes de les respectives unitats formatives, cal que tinguin Excel a l'ordinador. Per obrir l'arxiu Excel cal introduir la contrasenya que es fa servir com a usuari a l'Escola.

Un cop obert l 'arxiu posar-hi el DNI o el document d'identificació sense cap mena de lletra, només les xifres numèriques i apareixerà la nota de cada avaluació.

Qualsevol avaluació que no es superi, s'haurà de recuperar en Juny, al marge de si es té la resta del curs aprovat, per tant és important revisar les notes que es tenen per saber a quines unitats formatives t'has de presentar.

Veureu que el servidor Mediafire intentarà obrir l'arxiu Excel i no pot. Premeu el botó de la part superior dreta on diu download.

Cliqueu en el següent link per descarregar les notes:
  • Notes alumnes de 1er d'Impressió Gràfica.
...........................................................................................................

Criteris d'avaluació:

Al final del trimestre l’alumne serà avaluat amb una nota provinent de:
1. Les notes dels exercicis que s’han anat lliurant. En funció de la quantitat realitzada, aquests exercicis faran mitja amb la nota de l’examen. És a dir, es farà una mitja ponderada segons els exercicis realitzats.
2. La nota d’un examen o d’un projecte final de cada Unitat Formativa.
...........................................................................................................
Programació i continguts:
En el següent link es pot descarregar un document on es detalla la programació i els continguts de totes les unitats formatives d'aquest mòdul.
Programació del M5-UF1 Tractament de la informació digital
...........................................................................................................
FITXA DE L'ALUMNE:

Descarrega't el pdf per omplir la teva fitxa que hauràs de lliurar al professor.

Fitxa de l'alumne formulari.pdf